Lập trình plugin WordPress từ cơ bản đến nâng cao 2018

Sau khi bạn đã thành thạo lập trình theme wordpress từ A – Z. Bạn sẽ tiếp tục học lập trình Plugin WordPress. Khi học xong phần này, bạn đã tự mình viết lập trình website hoàn chỉnh từ wordpress rồi đấy.

Bạn sẽ đủ khả năng, trình độ, ,kiến thức lập trình cũng như tư duy lập trình để xin vào các công ty DEV WORDPRESS nước ngoài.

Lập trình plugin WordPress

Plugin WordPress bạn hiểu như là 1 tính năng bổ trợ cho theme wordpress. Nó làm cho website từ WordPress sẽ chủ động hơn, đầy đủ tính năng hơn. Ví dụ 1 số plugin nổi tiếng đã gây dựng nên thế mạnh cho lập trình WordPress: Plugin Wooecommer, Plugin Yoat SEO, ….

But in the act, nothing has been mentioned to decentralise course https://justdomyhomework.com/ curriculum.